Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

 

Η ιστοσελίδα αυτή https://parostheisland.com/, που στο εξής θα καλείται Website ή “Paros the Island” ανήκει στην εταιρεία με διακριτικό τίτλο “Subnets” και δραστηριότητα την Παροχή Υπηρεσιών Πληροφορικής, η οποία εδρεύει στην Λ. Βουλιαγμένης 28, 16777- Ελληνικό Αθήνα . Η ιστοσελίδα https://parostheisland.com/ παρέχει στους επισκέπτες πληροφορίες σχετικές με τις υπηρεσίες που παρουσιάζει ο ιστότοπος για την Πάρο και παράλληλα δίνει  τη δυνατότητα χρήσης της ιστοσελίδας https://parostheisland.com/ ώστε να χρησιμοποιούν αυτήν την υπηρεσία σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις μόνο αν τους αποδέχονται πλήρως.

Η ιστοσελίδα https://parostheisland.com/ είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που παρέχει υπηρεσίες διαδικτύου, πληροφορίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Πάρο. Πιο συγκεκριμένα, ο ιστότοπος παρέχει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://parostheisland.com/, περιεκτικές πληροφορίες, δοκιμασμένες ιδέες και ιδέες για κάθε τύπο ταξιδιώτη που φτάνει στην Πάρο, αφενός για τα πιο διάσημα αξιοθέατα του νησιού και για τα πιο κρυμμένα μυστικά του. Το  Paros the Island δεν έχει κανέναν έλεγχο ή ευθύνη για τη συμπεριφορά επαγγελματιών, χρηστών ή τρίτων που κάνουν χρήση της πλατφόρμας και αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης.

 

1. Χρήστες

1.1. Ως προϋπόθεση για τη χρήση του ιστότοπου, ο χρήστης αποδέχεται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται από τον ιστότοπο ως αληθείς, ακριβείς και πλήρεις και επίσης δηλώνει ότι δεν είναι ανήλικος. Η ιστοσελίδα Paros the Island (www.parostheisland.com) δεν αλληλοεπιδρά με ανηλίκους.

1.2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει και να αρνηθεί την πρόσβαση σε οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, επιπλέον από τους ακόλουθους όρους.

Αποκλειστικά δικαιώματα

1.3. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα (π.χ. μηνύματα, πληροφορίες, κείμενα, μουσική, ήχοι, φωτογραφίες, γραφικά, πολυμέσα, χάρτες, εικονίδια, λογισμικό, κώδικες και οποιοδήποτε άλλο υλικό σε ψηφιακή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, που αφορούν γενικές πληροφορίες του νησιού είναι ιδιοκτησία του “Paros the Island”) φωτογραφίες και πληροφορίες των αναρτημένων καταλυμάτων, εστιατορίων και πάσης φύσεως άλλης επιχείρησης είναι παραχωρημένα από τρίτους, είτε μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης ως μέσω δανεισμού για την ορθή διαφήμιση και προβολή τους μέσω του ιστότοπού μας. Δύναται επιπλέον, να ληφθούν μέσω των επισήμων ιστοσελίδων τους και χρησιμοποιούνται για την προβολή και παρουσίασή τους μέσω της πλατφόρμας. Εάν οι προβαλλόμενοι, επιθυμούν ωστόσο οι φωτογραφίες τους και το περιεχόμενο που αφορά την επιχείρησή τους, να μην προβάλλεται μπορούν να το αιτηθούν στο info@parostheisland.com. Ο χρήστης δεν μπορεί να τροποποιεί, να αντιγράφει, να εκπέμπει, να παρουσιάζει, να εκτελεί, να αναπαράγει, να δημοσιεύει ή να προωθεί το υλικό του δικτυακού τόπου, ούτε να μεταβιβάζει, να πωλεί ή να μεταπωλεί πληροφορίες, λογισμικό, προϊόν ή υπηρεσία που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας του “Paros the Island”.

Κριτικές, σχόλια και χρήση των χαρακτηριστικών του ιστότοπου

1.4. Υποβάλλοντας σχόλια ή αναθεωρήσεις, ο χρήστης εξουσιοδοτεί αμετάκλητα την “Paros the Island” να χρησιμοποιεί, να αναπαράγει, να τροποποιεί, να υιοθετεί, να μεταφράζει, να διανέμει, να δημοσιεύει και να χρησιμοποιεί για οποιοδήποτε λόγο το περιεχόμενο και το όνομα που χρησιμοποιείται για την εν λόγω αναθεώρηση ή σχόλιο. Η ιστοσελίδα “Paros the Island” μπορεί κατά την κρίση της να αφαιρέσει οποιοδήποτε μήνυμα, δεδομένα, πληροφορίες, κείμενο, μουσική, ήχο, φωτογραφίες, γραφικά, κώδικες ή οποιοδήποτε άλλο υλικό (περιεχόμενο) που δεν συμμορφώνεται με το εφαρμοστέο δίκαιο ή που περιέχει πορνογραφικά, παρενοχλητικό, απειλητικό, ρατσιστικό υλικό το οποίο παραβιάζει κανόνες δημόσιας ευπρέπειας ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

1.5. Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία επικοινωνίας του ιστότοπου για την υποβολή άλλων πληροφοριών εκτός από τα προσωπικά δεδομένα, π.χ. προτάσεις για την ιστοσελίδα, ιδέες για διαφήμιση ή προϊόντα καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία, ο Χρήστης αμετάκλητα αποδέχεται ότι τέτοιες προτάσεις, ιδέες και πληροφορίες ανήκουν αυτόματα στην “Paros the Island” (χωρίς τη συγκατάθεση του Χρήστη) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την “Paros the Island” με οποιονδήποτε τρόπο π.χ. αναπαράγοντας, τροποποιώντας, αποκαλύπτοντας σε τρίτους κλπ.) για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Οι χρήστες αμετάκλητα παραιτούνται από κάθε δικαίωμα σε οποιεσδήποτε πληροφορίες, προτάσεις ή ιδέες που παρέχονται στην Εταιρεία και παραιτούνται επίσης από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για τη χρήση αυτού του υλικού από την Εταιρεία.

1.6. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να ανεβάζουν παράνομο περιεχόμενο ή σχόλια.

1.7. Η “Paros the Island”  δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των κριτικών που έχουν αποθηκευτεί ή αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα από Χρήστες ή τρίτους και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη, δυσφήμιση, παράλειψη ή αισχρολογία που περιέχονται στις κριτικές.

1.8. Η “Paros the Island”  διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ή να τροποποιήσει οποιοδήποτε τμήμα του περιεχομένου χωρίς ειδοποίηση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο και οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση αρχείων υποστήριξης και την αντικατάσταση οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου που δημοσιεύτηκε ή αποθηκεύτηκε στον ιστότοπο.

1.9. Σχόλια χρηστών:

(α) προορίζονται αυστηρά για την ενημέρωση άλλων χρηστών και εκφράζουν αυστηρά προσωπικές απόψεις των Χρηστών. Η “Paros the Island”  δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με αυτές τις απόψεις και δεν υιοθετεί τέτοιες προσωπικές απόψεις σχετικά με το επίπεδο και την ποιότητα των υπηρεσιών που υπόκεινται στην αναθεώρηση και σχόλια των Χρηστών,

(β) μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να αναρτηθεί (εν όλω ή εν μέρει) από την Εταιρεία κατά την αποκλειστική της κρίση (π.χ. για μάρκετινγκ, προώθηση ή βελτίωση των υπηρεσιών της) στον ιστότοπο ή σε άλλες πλατφόρμες κοινωνικού δικτύου, ενημερωτικά δελτία, καμπάνιες, εφαρμογές ή άλλα δίκτυα που ανήκουν, φιλοξενούνται, χρησιμοποιούνται ή ελέγχονται από την “Paros the Island”.

2. Συμπεριφορά των χρηστών και των μελών και ευθύνη / Αποζημίωση

2.1. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και αποφεύγει οποιαδήποτε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά, καθώς και οποιαδήποτε υιοθέτηση παράνομων πρακτικών ή πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού.

2.2. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να αποστέλλει ή να διανέμει παράνομο υλικό μέσω του ιστότοπου. Το παράνομο υλικό περιλαμβάνει περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει δικαιώματα τρίτων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων ιδιωτικού απορρήτου και προσωπικών δεδομένων) ή / και είναι αναληθές, ανακριβές, παρενοχλητικό, απειλητικό, άσεμνο, επιθετικό, συκοφαντικό ή ενθαρρυντικό. Ο επισκέπτης / χρήστης δεν επιτρέπεται να προκαλέσει οποιαδήποτε βλάβη με οποιονδήποτε τρόπο στους ανηλίκους, να τροποποιήσει την ταυτότητα των χρηστών / μελών με σκοπό να παραπλανήσει τους χρήστες σχετικά με την προέλευση του περιεχομένου του ιστότοπου, να στείλει ή να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε άλλα μέσα για την εγκατάσταση οποιουδήποτε μηχανισμού ανεπιθύμητης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου που σχετίζεται με την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών άλλων ιστότοπων, την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη επικοινωνία. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να παρενοχλούν τρίτα μέρη με οποιονδήποτε τρόπο. Οι επισκέπτες / χρήστες δηλώνουν ότι δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του ιστότοπου και ότι δεν θα εμποδίσουν την πρόσβαση άλλου επισκέπτη / χρήστη σε αυτόν τον ιστότοπο. Η παράνομη χρήση του δικτυακού τόπου συνεπάγεται αστικές και ποινικές κυρώσεις. Ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι η “Paros the Island” δεν έχει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε παράνομο υλικό όπως περιεγράφηκε παραπάνω, προέρχεται από τρίτους και σε καμία περίπτωση η “Paros the Island” δεν θεωρείται ότι δέχεται οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο.

2.3 Η Εταιρεία δεν ελέγχει και δεν προβαίνει σε προληπτική εξέταση του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύονται και αποκαλύπτονται από τρίτους και δεν φέρει καμία ευθύνη γι ‘αυτό..

2.4 Η “Paros the Island” διατηρεί το δικαίωμά της να διαγράψει αμέσως αυτό το περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσει το λογαριασμό του χρήστη όταν ειδοποιήσει ότι το περιεχόμενο αυτό προκαλεί ηθική ή οποιαδήποτε άλλη ζημία σε τρίτο, αλλά δεν είναι υποχρεωμένη να το πράξει. Η “Paros the Island” θα συνεργαστεί με οποιαδήποτε αστυνομική, δικαστική ή άλλη δημόσια αρχή, προκειμένου να αποκαλύψει την ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη που μοιράζεται τέτοιο επιβλαβές περιεχόμενο ή πληροφορίες.

2.5 Οι χρήστες εγγυώνται και δηλώνουν ότι οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλουν στον ιστότοπο είναι πλήρεις, ακριβείς και ακριβείς, ότι συμμορφώνονται με το ελληνικό δίκαιο και ειδικότερα με τις τηλεπικοινωνιακές νομοθετικές διατάξεις, ότι απέχουν από οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν τηρεί τις γενικά αποδεκτές αρχές ηθικής και ότι δεν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων και ιδιαίτερα προσωπικά δεδομένα.

2.6. Σε περίπτωση που ο Χρήστης προκαλέσει οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα στην ιστοσελίδα ή στα συστήματα που υποστηρίζουν τη μετάδοση περιεχομένου του ιστοτόπου σε επισκέπτες / χρήστες, τότε ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για τυχόν έξοδα για την αποκατάσταση αυτών των ζημιών.

2.7. Οι χρήστες κατανοούν επίσης και αποδέχονται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές που υπέστη η “Paros the Island”  και οι συνεργάτες της για οποιαδήποτε διαφορά που μπορεί να προκύψει μεταξύ του Χρήστη και τρίτων, δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, λόγω του περιεχομένου που αποστέλλει, δημοσιεύει ή δημοσιοποιεί με τη χρήση των υπηρεσιών της “Paros the Island” καθώς επίσης και λόγω ανακριβών στοιχείων που δόθηκαν κατά την εγγραφή και σε κάθε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης του ιστότοπου.

3. Διάρκεια

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι η “Paros the Island” διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη χρήση των κωδικών πρόσβασης του Χρήστη που παρέχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες ή / και να διακόψει τη μετάδοση του περιεχομένου στους επισκέπτες / χρήστες του ιστότοπου, οι οποίοι κατά την κρίση της “Paros the Island” παραβίασαν τους όρους χρήσης. Η “Paros the Island” δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του Χρήστη για οποιαδήποτε διακοπή όπως περιγράφεται παραπάνω ή οποιαδήποτε αξίωση ή ζημία που σχετίζεται με τέτοια διατάραξη.

 

4. Αποποίηση ευθύνης – Περιορισμός ευθύνης – Σχέση μεταξύ χρηστών και τρίτων παροχών υπηρεσιών

4.1. Η “Paros the Island” δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με την επικοινωνία του Χρήστη με τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζουν ή διαφημίζονται στην ιστοσελίδα της “Paros the Island” και με οποιαδήποτε εμπορική ή ιδιωτική συναλλαγή που μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταξύ του Χρήστη και τρίτων. Η “Paros the Island”  δεν εγγυάται την ποιότητα και την επάρκεια των προϊόντων / υπηρεσιών που προωθούνται στην ιστοσελίδα, ούτε την ασφάλεια και προστασία των Χρηστών. Η “Paros the Island” δεν αποδέχεται καμία ευθύνη όσον αφορά τις νομικές ή πραγματικές βλάβες ή τη διαθεσιμότητα των πωληθέντων προϊόντων. Η “Paros the Island” δεν είναι σε θέση να ελέγξει και να επαληθεύσει την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών και την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων. Έτσι, ο τρίτος που παρέχει τέτοια προϊόντα ή υπηρεσίες είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν ανακρίβειες, νομικές ή πραγματικές παραβάσεις, ζημιές ή αλλαγές στους όρους παροχής υπηρεσιών ή προμήθειας προϊόντος στον Χρήστη. Σε καμία περίπτωση, ο ζημιωθείς δεν θα ζητήσει αποζημίωση από την “Paros the Island”.

4.2. Οι πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα παρέχονται από το τρίτο μέρος που προσφέρει τέτοιες υπηρεσίες ή προϊόντα. Η “Paros the Island” δεν εγγυάται την επάρκεια, την ακρίβεια, την ακεραιότητα και τη συχνότητα ενημέρωσης αυτών των πληροφοριών.

4.3. Η “Paros the Island” δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας ή του προϊόντος κατά την ημερομηνία που έχει κατατεθεί ή για τη μη εκτέλεση της σύμβασης από τον τρίτο πάροχο. Σε καμία περίπτωση η “Paros the Island” δεν θεωρείται υπεύθυνη για πράξεις, ελαττώματα, παραλείψεις, εγγυήσεις, παραβιάσεις ή άρνηση οποιουδήποτε τρίτου ή για τραυματισμό, θάνατο, υλική ζημία ή οποιεσδήποτε άλλες αποζημιώσεις ή αποζημιώσεις και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από ή σε σχέση με τη λειτουργία και τη χρήση της ιστοσελίδας και των πληροφοριών, προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους ή με τυχόν μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις τρίτων μερών στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα. Η “Paros the Island” δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε καθυστέρησης, ακύρωσης, overbooking, απεργίας, ανωτέρας βίας ή άλλου λόγου που δεν εμπίπτει στον έλεγχο της Εταιρείας. Η “Paros the Island” δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν επιπλέον έξοδα, παράλειψη, καθυστέρηση, αλλαγή ωραρίων ή πράξεις οποιασδήποτε δημόσιας αρχής.

4.4. Η “Paros the Island” γνωστοποιούμε, ότι καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας, αλλά δεν εγγυάται την ορθή λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού, προϊόντων και υπηρεσιών, ούτε τη συνέχεια ή την ασφάλεια του λογισμικού από την άποψη της απουσίας ιών ή άλλων παρόμοιων στοιχείων.

4.5. Το ίδιο ισχύει και για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο και παρέχονται από τρίτους.

4.6. Ο ιστότοπος περιλαμβάνει συνδέσμους που κατευθύνονται προς ιστότοπους τρίτων. Η “Paros the Island” δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, την πολιτική προσωπικών δεδομένων, το περιεχόμενο και την πληρότητα αυτών των ιστότοπων ούτε για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση αυτών των ιστότοπων, εφόσον οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους τρίτων με δική τους ευθύνη. Σε καμία περίπτωση η “Paros the Island” δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τη νομιμότητα και την ακρίβεια των ιστοσελίδων που έχουν πρόσβαση μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στον ιστότοπο και συνεπώς η “Paros the Island” δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων. Σε κάθε περίπτωση, με την παροχή συνδέσμων προς ιστοσελίδες τρίτων, η “Paros the Island” σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζει το περιεχόμενο που παρέχεται ή υπονοείται από αυτούς τους ιστότοπους. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση και περιήγηση σε αυτές τις ιστοσελίδες με δική τους ευθύνη. Η “Paros the Island”  δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση των συνδέσμων που αναπροσανατολίζονται προς ιστοσελίδες τρίτων ή από οποιαδήποτε πληροφορία που περιέχεται σε αυτούς τους ιστότοπους.

4.7. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε συνεχείς αλλαγές που δύναται να πραγματοποιηθούν. Η “Paros the Island” ή οι συνεργάτες της μπορούν να τροποποιήσουν τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή.

4.8. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η “Paros the Island” οι συνδεδεμένες εταιρείες, οι επιχειρηματικοί εταίροι, οι διανομείς, οι συνδεδεμένοι συνεργάτες, οι κάτοχοι άδειας, οι αντιπρόσωποι ή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στη δημιουργία, τη χορηγία, (i) οποιαδήποτε εγκληματική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, απώλεια κέρδους, απώλεια εισοδήματος, απώλεια άλλης συμβατικής ευκαιρίας, απώλεια ή ζημία στον κατάλογο πελατών ή φήμη, απώλεια δικαιωμάτων αποζημίωσης, (ii) οποιαδήποτε ασάφεια (iii) υπηρεσίες ή προϊόντα που παρέχονται από τρίτους, (iv) οποιαδήποτε (άμεση, έμμεση, επακόλουθη ή εγκληματική) ζημία, απώλεια ή επιβαρύνσεις που ενδέχεται να προκύψουν, να πληρώσουν ή να προκαλέσουν σε Χρήστες ή σε τρίτους παρόχους, σύμφωνα με, μετά ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση στη χρήση της ιστοσελίδας της “Paros the Island”  ή (v) οποιεσδήποτε (προσωπικές) ζημίες, θανάτους, υλικές ζημίες ή άλλες (άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή συνεπαγόμενες ποινικές) ζημίες, απώλειες ή επιβαρύνσεις που ενδέχεται να υποστούν, να πληρώσουν ή να προκαλέσουν (ακατάλληλες πράξεις), παραλείψεις, μη εκτέλεση, ψευδείς παραστάσεις ή λόγω της αποκλειστικής ευθύνης του τρίτου μέρους που παρέχει υπηρεσίες στέγασης (ή στους υπαλλήλους του, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή επιχειρηματικούς εταίρους), συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε (μερικής) ακύρωσης, υπεράριθμης κράτησης, απεργίας, γεγονότων ανωτέρας βίας ή οποιουδήποτε άλλου περιστατικού πέραν του ελέγχου μας. Η “Paros the Island” αποτελεί μια ιστοσελίδα πληροφοριακού περιεχομένου προς τους χρήστες, για καταλύματα, καταστήματα εστίασης, καταστήματα ειδών δώρου, περιποίησης, αναψυχής, πολιτιστικά δρώμενα, πληροφορίες μετακινήσεων, αξιοθέατων γευσιγνωσίας και πληροφορίες gossip μέσω του blog. Η “Paros the Island” καταχωρεί τα δεδομένα των επιχειρήσεων βάσει των πληροφοριών που βρίσκει από τις επίσημες σελίδες τους και πηγές τους και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν αλλαγές επι των πληροφοριών αυτών που πραγματοποιούνται από τους ιδιοκτήτες.

5. Παράπονα και τερματισμός

Εάν επιθυμείτε να κάνετε μια καταγγελία σχετικά με κάποιον άλλο χρήστη για παραβίαση οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα «Επικοινωνήστε μαζί μας», η οποία είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπο. Η “Paros the Island” θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να απαντήσει στην καταγγελία σας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και να αναλάβει εύλογες ενέργειες, προκειμένου να επιλύσει ή να διορθώσει το όποιο πρόβλημα που προκαλεί τις καταγγελίες.

 

Η χρήση των υπηρεσιών μας αναστέλλεται ή τερματίζεται όταν:

Η “Paros the Island” :

·      Θεωρεί ότι εσείς ή κάποιος που χρησιμοποιεί τα δεδομένα εισόδου σας στον Ιστό δεν κατάφερε να ανταποκριθεί σε έναν ή περισσότερους από αυτούς τους Όρους

·      Όταν πιστεύουμε ότι έχετε πραγματοποιήσει δόλια χρήση, κατάχρηση ή κατάχρηση των Υπηρεσιών

·      Όταν πιστεύουμε ότι δώσατε εσφαλμένες, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες.

Τότε με τον τερματισμό, η πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα παύει να υφίσταται και η “Paros the Island” έχει το δικαίωμα να διαγράψει το προφίλ σας.

6. Όροι και Προϋποθέσεις για Επαγγελματίες

Για να παρέχουμε υπηρεσίες μέσω της Ιστοσελίδας, πρέπει να επικοινωνήσετε με την “Paros the Island” και να σας παράσχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες υπό την προϋπόθεση ότι θα εκπληρώσετε τις απαιτήσεις που θέτει το  ç .

Στη συνέχεια θα δημιουργήσουμε έναν προσωπικό λογαριασμό (το «Προφίλ») του επαγγελματία.
Καταχωρώντας, αποστέλλοντας τα δεδομένα σας και δημιουργώντας ένα προφίλ που δίνετε άδεια στο “
Paros the Island” για να προχωρήσουμε στη διαδικασία επαλήθευσης για λόγους ασφαλείας για τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται online, με την προϋπόθεση να είναι αληθείς, αξιόπιστες και σωστές.

Επιπλέον, βεβαιωθείτε πάντα να γνωστοποιείτε στο “Paros the Island” αν υπάρχουν αλλαγές σε αυτές τις πληροφορίες.
Συμπληρώνοντας και στέλνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής, μέσω της Ιστοσελίδας, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο εξής «Ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης») στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας. Αυτό το μήνυμα επιβεβαίωσης θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης του προφίλ σας. Με την εγγραφή σας συμφωνείτε με τους Όρους και Προϋποθέσεις και το απόρρητο.
Πρέπει να φυλάσσετε εμπιστευτικά και ασφαλή τα στοιχεία εγγραφής σας στον Ιστότοπο (οι «Πληροφορίες Εισόδου»). Με την επιφύλαξη οποιουδήποτε δικαιώματος  που διαθέτουμε στο “
Paros the Island”, το “Paros the Island” διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει τις Πληροφορίες Εισόδου σας και να αναστείλει την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα εάν η “Paros the Island” έχει κάποιο λόγο να πιστεύει ότι έχετε παραβιάσει κάποια από τις συγκεκριμένες διατάξεις εν τούτω.
Η “
Paros the Island” το πρώτο έτος λειτουργίας της, θα παρέχει υπηρεσίες όπως αυτές που περιγράφονται παρακάτω.
Εκτός από τις απαιτήσεις καταχώρισης που περιγράφονται στην Ενότητα 6.1. με αυτό το έγγραφο αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι για τη διαδικασία εγγραφής ως επαγγελματίας μπορεί να περιλαμβάνει και ορισμένες πρόσθετες διαδικασίες επαλήθευσης.


6.1. “
Paros the Island” για Επαγγελματίες

Οι Υπηρεσίες “Paros the Island”  για επαγγελματίες θα περιλαμβάνουν τα εξής:
Η δυνατότητα δημιουργίας μιας σελίδας προφίλ, την οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση οι χρήστες
Η δυνατότητα πρόσβασης σε οποιεσδήποτε άλλες λειτουργίες και λειτουργίες των Υπηρεσιών που παρέχονται από την “
Paros the Island” σε σας στο μέλλον.
6.2. Επαγγελματικό προφίλ

Βεβαιώνεστε ότι είστε ο πάροχος της Υπηρεσίας που δημοσιεύετε στο προφίλ σας.
Πρέπει να διασφαλίσετε ότι το προφίλ σας περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες ελάχιστες πληροφορίες:
Πληροφορίες για την ταυτότητά σας
Περιγραφή των υπηρεσιών σας
Τοποθεσία
Και άλλα χαρακτηριστικά και πληροφορίες που αγαπάμε την Αίγινα θεωρεί απαραίτητα σύμφωνα με την επαγγελματική κατηγορία στην οποία ανήκετε.


6.2.1. Επιπλέον επαγγελματικές υποχρεώσεις

Επιλέγοντας να γίνουμε χρήστες του “Paros the Island” εκτός από τις γενικές υποχρεώσεις σας ως Χρήστη αυτών των Όρων, συμφωνείτε ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στο επαγγελματικό σας προφίλ, η προετοιμασία και η παροχή υπηρεσιών στους χρήστες μέσω του Δικτυακού Τόπου πρέπει:
Να είστε ακριβείς, σωστοί και ενημερωμένοι,
Παρέχετε όλες τις εύλογες φροντίδες με τρόπο που να συμβαδίζει με τα πρότυπα υπηρεσίας που προσφέρετε,
Να μην παραβιάζει οποιοδήποτε εφαρμοστέο νόμο ή κανονιστική απαίτηση, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής υγειονομικών κανόνων κατά την παροχή υπηρεσιών για βρέφη και παιδιά
Να μην ενεργεί με παραπλανητικό τρόπο ή να έρχεται σε σύγκρουση με οποιονδήποτε τρόπο με οποιονδήποτε από τους χρήστες, με νόμους για την ασφάλεια και τις υπηρεσίες σε ζευγάρια που σχεδιάζουν το γάμο τους ή άλλες φορές, σχετικά με την ασφάλεια και το ηλεκτρονικό εμπόριο
• Να μην ενεργείτε απρόσεκτα και δυσφημιστικά ή με τρόπο που το “
Paros the Island” να θεωρεί επιθετική ή / και ανάρμοστη συμπεριφορά.
Για τη χρήση της υπηρεσίας “
Paros the Island” Services πρέπει:
Να διατηρείτε ασφαλείς και εμπιστευτικές όλες τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, επικοινωνίας και συνομιλιών μεταξύ εσάς και των χρηστών και όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με τη διαδικασία της Αίτησης.


·       Διατηρήστε προσωπικά τη χρήση της υπηρεσίας We Love Aegina Services

·       Ενημερώστε έγκαιρα το  “Paros the Island” αν έχετε λόγους να πιστεύετε ή να υποψιάζεστε ότι ένας επαγγελματίας ή χρήστης έχει παραβιάσει κάποιον από τους Όρους.

·       Εσείς αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το “Paros the Island” διατηρεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια το δικαίωμα να διαγράψει το προφίλ σας από την Ιστοσελίδα, όταν οποιαδήποτε πληροφορία που έχει μεταφορτωθεί ή κάποια άλλη ενέργεια δεν πληροί πλέον τα πρότυπα που απαιτεί από τους επαγγελματίες στην Ιστοσελίδα μετά από γραπτή ειδοποίηση προς εσάς.

·       Αναγνωρίζετε ότι είναι αυστηρά απαγορευμένο να επαναπροσανατολίζετε τα ζευγάρια εκτός της πλατφόρμας που τους συστήνουν υπηρεσίες τρίτων ή τους συμβουλεύετε να κάνουν κράτηση των υπηρεσιών τους εκτός σύνδεσης ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο εκτός από την “Paros the Island”.

 

7. Πνευματικά δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου με τον τρόπο που έχει δομηθεί (π.χ. λογισμικό, πληροφορίες, δεδομένα) και των Υπηρεσιών στον ιστότοπο“Paros the Island” , το οποίο έχει εισαχθεί ή πρόκειται να εισαχθεί στον ιστότοπο της, προστατεύεται από Ελληνικούς, Διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην “Paros the Island” ή τους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους και παρέχονται στους επισκέπτες του ιστότοπου “Paros the Island” αυστηρά πληροφοριακά, για προσωπική (μη κερδοσκοπική ή εμπορική) χρήση.

Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά χαρακτηριστικά που αντιπροσωπεύουν την “Paros the Island” ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, αποτελούν ιδιοκτησιακά σήματα της “Paros the Island”  ως μέρος της προβολής τους, μέσω της πλατφόρμας μας, ή τρίτων που προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον ιστότοπο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως μεταφορά ή άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους, αλλά ως μέσω προβολής και επαγγελματικής παρουσίασης αυτών προς εξυπηρέτηση των χρηστών/ επισκεπτών για την πλοήγησή τους στον ιστότοπο “Paros the Island” στα πλαίσια της γνωριμίας των επισκεπτών με το νησί της Πάρου, ως μέσω τουριστικού ενημερωτικού οδηγού. Γνωστοποιούμε στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων ότι η “Paros the Island” δεν εκμεταλέυεται το περιεχόμενο των επιχειρήσεων τους που αναρτάται στην ιστοσελίδα “Paros the Island”  για προσωπικό όφελος, από τους επισκέπτες της, εις βάρος των διαφημιζόμενων επιχειρήσεων, αλλά λειτουργεί ώς μέσω για την ορθότερη προβολή των ίδιων των επιχειρήσεων που περιαμβάνονται στον ιστότοπο του “Paros the Island” . Εκτός από τις συγκεκριμένες εξαιρέσεις (πνευματικά δικαιώματα τρίτων και συνεργατών), όλο το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου “Paros the Island” συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, των γραφικών, των φωτογραφιών, των κειμένων, των υπηρεσιών και όλων των αρχείων που διατίθενται στην ιστοσελίδα, τα διακριτικά σήματα και τα εμπορικά σήματα και τα «σήματα υπηρεσιών της εταιρείας» και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συνθηκών. Συνεπώς, κανένα από αυτά δεν μπορεί να πωληθεί, να αντιγραφεί, να τροποποιηθεί, να αναπαραχθεί, να αναδημοσιευτεί ή να «φορτωθεί», μεταφερθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν έχει δικαίωμα να αναπαράγει, να αντιγράψει, να πουλήσει, να μεταπωλήσει και / ή να εκμεταλλευτεί εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου μας “Paros the Island” και επομένως απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα ή να παραπλανήσετε το κοινό σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του ιστότοπου. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη γραπτή άδεια της “Paros the Island” ή οποιουδήποτε άλλου κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων.

Η “Paros the Island” καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά που ο ιστότοπος να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερος, αλλά δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, την πληρότητα ή την επικαιρότητα, καθώς και για έκτακτες αλλαγές που δύναται να κάνουν οι επιχειρήσεις στις προσωπικές τους ιστοσελίδες ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η «εταιρεία» παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες και εικονογραφήσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας «ΑΚΡΙΒΩΣ ΩΣ ΕΧΟΥΝ» και χωρίς οποιαδήποτε μορφή εκπροσώπησης, έγκρισης ή γραπτής εγγύησης, ρητής ή υποτιθέμενης, καταλληλότητα, απαραβίαστο της συμβατότητας, ασφάλεια και ακρίβεια. Σε κάθε περίπτωση, η “Paros the Island” δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε νομικό ή αστικό ή / και ποινικό χαρακτήρα ούτε για οποιαδήποτε ζημία (άμεση, ειδική ή επακόλουθη, η οποία, χωρίς περιορισμό, εναλλακτική ή / και σωρευτική μορφή απώλειας κερδών, , απολεσθέντα κέρδη, αποζημίωση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή άλλους για λόγους που σχετίζονται με τη λειτουργία ή / και τη χρήση του ιστότοπου ή / και την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή / και πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο ή / και / ή οποιεσδήποτε μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις τρίτων μερών σε προϊόντα ή / και υπηρεσίες ή διαθέσιμες πληροφορίες μέσω αυτού. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ιστότοπο αποτελούν προσφορά προς το χρήστη και τη γενική κοινότητα χρηστών του Διαδικτύου και σε καμία περίπτωση δεν θεωρούνται ανανεωμένες σε εγκυρότητα, ανά πάσα στιγμή πληροφορίες των οποίων και ευθύνη την έχουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις ή / και συμβουλές ή / και προτροπές ή κρύβουν οποιεσδήποτε προτροπές ή αποθάρρυνση ανεξάρτητα από το αν αυτές οι πράξεις ή όχι.

Η “Paros the Island” δεν έχει καμία υποχρέωση να παρακολουθεί τις πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες ή είναι διαθέσιμη από το σύστημα. Παρακολουθούμε το περιεχόμενο όσο είναι αυτό δυνατό, όμως δεν έχουμε την ευχέρεια πάντα να προλαμβάνουμε παραπλανητικό δυσφημιστικό περιεχόμενο από ανταγωνιστές μεταξύ των επιχειρήσεων, όπου στα πλαίσια του δυνατού στόχος μας είναι να τον προλαβαίνουμε και απομακτύνουμε από τον ιστότοπο έγκαιρα.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες από άλλο πωλητή που μπορεί να είναι δυσάρεστες, επιβλαβείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές. Η χρήση οποιωνδήποτε μεταδιδόμενων πληροφοριών από τον ιστότοπό μας γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε με προσοχή, την κοινή λογική και να κάνετε ασφαλείς εμπορικές πληροφορίες όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Σημειώστε ότι υπάρχουν επίσης κίνδυνοι για τις συναλλαγές με ανηλίκους ή άτομα με παραπλανητικές πληροφορίες ή που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπούν τους φερόμενους ότι εκπροσωπούν νομικά πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα, δεν ελέγχεται καθόλου ή δεν εξασφαλίζεται η ακρίβεια των δηλώσεων και των προθέσεων τους, όπως δύναται να συμβεί, ενδεχομένως, σε οποιονδήποτε ιστότοπο προηγείται ένας χρήστης.

Ως εκ τούτου, οι χρήστες του “Paros the Island” χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν την ευθύνη της διαβίβασης των παρεχόμενων πληροφοριών. Στην ιστοσελίδα της “Paros the Island” μπορεί να περιλαμβάνονται ή να περιλαμβάνονται σε μελλοντικές μορφές διαφήμισης. Οι υπάρχουσες και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο της “Paros the Island” υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό. Ο χρήστης των υπηρεσιών ιστότοπου του “Paros the Island” κατανοεί και αποδέχεται ότι «ως έχει» και όλες οι σελίδες / υπηρεσίες που παρέχονται από την “Paros the Island” αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικά με την περιορισμένη διάρκεια, διαγραφή, κακή απόδοση ή αποτυχία για την αποθήκευση οποιωνδήποτε δεδομένων του χρήστη ή / και προσωπικών σελίδων / υπηρεσιών.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας www.parostheisland.com και η πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου, χρέωση χρόνου πρόσβασης στο Διαδίκτυο). Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πληρωμή των σχετικών τελών. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό του εξοπλισμό με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας.

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας προορίζεται μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που δεν περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση της από άλλους. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην αναλαμβάνει πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στον ιστότοπο, να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας.

Αυτός ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους σε δικτυακούς τόπους τρίτων και η “Paros the Island” δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο αυτών των σελίδων και για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτά με δική του ευθύνη. Η “Paros the Island” δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα άλλων ιστοσελίδων και σελίδων που αναφέρονται μέσω «συνδέσμων», υπερσυνδέσεων ή διαφημιστικών banner. Ως εκ τούτου, για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά τη διάρκεια της επίσκεψης / χρήσης, ο επισκέπτης / χρήστης πρέπει να μεταβεί απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες και σελίδες, οι οποίες φέρουν όλη την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η “Paros the Island” δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αγκαλιάζει ή αποδέχεται τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες των ιστότοπων και των σελίδων που αναφέρονται ή συνδέονται με αυτά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Η “Paros the Island” επιδιώκει την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου, αλλά δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας ή των διακομιστών θα είναι πάντοτε αδιάκοπη, χωρίς σφάλματα, χωρίς ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα ορίζονται σε αυτούς τους όρους και επειδή το “Paros the Island” δεν αποτελεί χώρο για οποιαδήποτε διαφορά έχετε με έναν ή περισσότερους υποτιθέμενους χειριστές ή χρήστες τρίτου μέρους, απαλλάσσετε ρητά την “Paros the Island”, από οποιαδήποτε απαίτηση, απαίτηση και βλάβη θετική ή / και αρνητική οποιουδήποτε είδους και φύσης, γνωστή ή / και άγνωστη, αν αυτό δεν μπορεί να καθοριστεί, μπορεί να προκύψει σε κάθε περίπτωση με τέτοια διαφορά και τη γενική χρήση της ιστοσελίδας μας.

Η “Paros the Island” διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να προσθέτει, να αλλάζει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και τους όρους χρήσης, όποτε το κρίνει απαραίτητο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, μόνο με την ανακοίνωσή τους μέσω της ιστοσελίδας της.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας, η “Paros the Island” δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που υπέστησαν οι σελίδες επισκέπτη / χρήστες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου για να το πράξουν με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του “Paros the Island” παρέχονται ως έχουν, χωρίς καμία εγγύηση να εκφράζεται ή να υπονοείται με οποιονδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό, σύμφωνα με το νόμο, η εταιρεία αποποιείται όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εκείνων που αφορούν την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό. Η “Paros the Island” δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και το περιεχόμενο θα είναι αδιάκοπες, χωρίς σφάλματα ή ότι τα σφάλματα θα διορθωθούν. Επίσης, δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο ίδιος ή οποιοσδήποτε άλλος σχετικός ιστότοπος ή διακομιστές (διακομιστές) μέσω των οποίων διατίθενται στους χρήστες / μέλη είναι απαλλαγμένοι από «ιούς» ή άλλα επιβλαβή συστατικά. Η εταιρεία δεν εγγυάται με κανένα τρόπο την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα περιεχομένου, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή των αποτελεσμάτων τους. Το κόστος οποιωνδήποτε διορθώσεων ή υπηρεσιών επιβαρύνει τον επισκέπτη / χρήστη και σε καμία περίπτωση η εταιρεία.

Η πρόσβαση και η χρήση του ιστότοπου συνεπάγεται πλήρη αποδοχή αυτών των όρων και η χρήση των υπηρεσιών της εταιρείας συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων παροχής υπηρεσιών, όπως εμφανίζονται στις αντίστοιχες υπηρεσίες.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης αυτής της ιστοσελίδας και οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων που είναι αντίθετες προς το νόμο παύει να εφαρμόζεται και να απομακρύνεται από το παρόν, χωρίς να επηρεάζει με κανένα τρόπο την εγκυρότητα άλλων όρων. Αυτό αποτελεί ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ της “Paros the Island”  και των σελίδων και υπηρεσιών επισκέπτη / χρήστη και τα συνδέει μόνο. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων δεν θα ληφθεί υπόψη και δεν θα αποτελέσει μέρος αυτής της συμφωνίας, εκτός αν εκφραστεί γραπτώς και ενσωματωθεί σε αυτήν.

Αυτοί οι όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά σχετικά με αυτούς τους όρους, θα ασκηθεί αποκλειστικά στα δικαστήρια της Αθήνας.